HotelsPoland.com Car Rental Castles & Palaces

GoPoland!: Where to Go: Szczecin: Recreation & Sport

 Aviation

Szczecin Air Club (Aeroklub Szczecinski)
ul. Przestrzenna 1
tel. 461 42 26

 Tennis

Grasskort
ul. Lukasinskiego 47
tel. 487 93 65

Szczecin Polytechnic Tennis Courts
ul. Kordeckiego 35
tel. 485 68 72

Masters & Squash
ul. Chopina 14
tel. 22 46 61

PAM
ul. Dunikowskiego 6a
tel. 482 49 10

Lodogryf
al. Wojska Polskiego 127
tel. 423 31 07

 Ice Skating

Lodogryf
al. Wojska Polskiego 127
tel. 423 31 07

 Go Carts

Tor kartingowy
al. Wojska Polskiego 237
tel. 487 28 86

 Yachting

Jacht Klub "Pogon"
ul. Przestrzenna 3
tel. 461 41 72

Jacht Klub AZS
ul. Przestrzenna 10
tel. 461 27 34

 Swimming 
 Pools

Glebokie
ul. Zegadlowicza 1
tel. 452 63 29

Arkonka
Arkonski Forest
tel. 487 55 95

Gontynka
ul. 1 Maja
tel. 22 26 00

KS Chemik (indoor)
ul. Siedlecka 6

 Water Sports

Water Sports Center (Osrodek Sportow Wodnych)
ul. Przestrzenna 13
tel. 461 28 48

Regional Sailors Union (Okregowy Zwiazek Zeglarski)
ul. Potulicka 59
tel. 434 76 48

Kayak Bay
ul. Transportowa 1
tel. 460 64 28

West Pomeranian Diving Center (Zachodniopomorskie Centrum Nurkowe)
al. Powstancow Wielkopolski 4
tel. 462 68 08

Szczecin Guide
Events
Museums & Galleries
Sights
Opera & Philharmonic
Recreation & Sport

History
Practical Stuff
Weather

Hotels
Restaurants & Cafes
Night Clubs

Where to Go? What to Do? Practical Stuff

All text and images, unless indicated otherwise, © 1998-99 Internet Polska.
Reproduction in any form strictly forbidden without a written consent from Internet Polska.